Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach.

Przetargi

Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach ogłasza  przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa samochodu osobowego typ mikrobus 9 miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – poprawiony

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostawa samochodu