Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
Zgromadzenia SS. Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo
w Kurozwękach
ul. Kościelna 4, Kurozwęki
28-200 Staszów
poczta: e – mail
dyrektor@dps-kurozweki.pl
poczta@dps-kurozweki.pl
telefon kontaktowy:
Sekretariat (15) 866 – 72 – 28
Dział Socjalny 15 – 866 – 72 – 41
Mapa dojazdu