Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach.

O nas

Serdecznie witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach. Jesteśmy placówką niepubliczną, organem założycielskim jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (jednostka kościelna).

W posłudze Mieszkańcom naszego Domu – kierujemy się chrześcijańskim podejściem, wyrozumiałością i życzliwością za przykładem naszych założycieli św. Wincentego i św. Ludwiki dając im serce i kompetencje zawodowe.

Nasz Dom jest placówką przeznaczoną dla 100 osób przewlekle somatycznie chorych. Dysponujemy miejscami dla kobiet (80), i dla mężczyzn (30).

Wszystkie prace i działania prowadzone w naszej placówce mają na celu stworzenie i utrzymanie dobrych warunków bytowych dla Mieszkańców oraz stworzenie atmosfery rodzinnej. Odbywa się to poprzez zatrudnianie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, który gwarantuje sumienność i uczciwość w realizacji obowiązków i zadań wynikających z opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Jesteśmy Domem zapewniającym Mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.