Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach.

Wsparcie

Prośba o wsparcie finansowe.

W tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową dla naszego

Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach,

ul. Kościelna 4, 28-200 Staszów.

Państwa pomoc przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa personelu oraz wszystkich mieszkańców naszego Domu, którzy należą do grupy osób najbardziej narażonych na ryzyka zakażenia.

Wpłaty na rzecz Domu Pomocy Społecznej można dokonać na numer konta:

16 9431 0005 2001 0005 4175 0003

z dopiskiem DAROWIZNA (po myślniku można wskazać na jaki konkretny cel  mamy przeznaczyć te środki).

Każde wsparcie z Państwa strony w obecnej sytuacji jest dla nas bardzo bardzo cenne.

Bóg zapłać.